Avans için Gerekli Belgeler


.
7.200TL'ye kadar avans alınabilir.

.Alınan avans alış tarihinden itibaren biray içinde kapatılmak zorundadır.

.Süresi içinde kapatılmayan avanslara geciken her ay için % 2 gecikme cezası uygulanır.

.Aynı kişi bir projede açık olan avansını kapatmadan yeni bir avans alamaz. Farklı bir projeden alacaksa da açık avanslarının toplamı 6.300,00 (Altıbin Üçiyüz) TL yi geçemez.