Avans Alınanabilmesi için Gerekli Belgeler

Avans alınabilmesi için aşağıdaki belgelerden ikişer nüsha hazırlanması gerekmektedir.

1.Talep Yazısı: Proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır. Ar-Ge Projelerinde Fakülte Dekanının onayı gerekmektedir.

2. Onay Belgesi

3. Mutemet Yazısı: Görevlendirilen mutemede ait Banka veşube adı ile birlikte mutlaka IBAN Numarası Olmalıdır

4.Makina-teçhizat alımları içinteknik şartname(marka ve model belirtmeden)

Sarf malzemesi için malzeme listesi

Hizmet alımları için hizmet gerekçesi

 

 

Belgeler

 
Mutemet Yazısı
Ar-Ge Projeleri Avans Talep Yazısı
Doktora ve Yüksek Lisans Projeleri Avans Talep Yazısı
Teknik Şartname Örneği
Avans Onay Belgesi