Avansın Mahsubu(Kapatılması) için Gerekli Belgeler

  • Fatura

Faturaların"İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377"adına kesilmesi gerekmektedir.

  • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı

Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağında yer alan belge tarihi fatura tarihi ile aynı olmalıdır.

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağında istenilen onay tarihi ve onay sayısı BAP Biriminden öğrenilebilir.

  • Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı KDV Hariç olarak düzenlenmelidir.

Piyasa fiyat araştırma tutanağına alım yapılan firmanın yanında farklı firmalardan alınan 2 adet yazılı fiyat teklifi eklenmelidir.

  • Taşınır İşlem Fişi

Makine Techizat satın almalarında düzenlenmesi gereken belgedir.

Mal ve Malzeme alımları faturaları Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine götürülüp onay alınacaktır.

  • Hakediş Raporu

Hizmet alımlarında düzenlenmesi gereken belgedir.

Firma tarafından kaşelenerek imzalalanması gerekmektedir.

1.000 TL ve üzeri Hizmet alımlarında 117 No.lu KDV genel Tebliği uyarınca KDV tevkifatı yapılması zorunludur.

  • İade Dekontu

Tamamı harcanmayan avanslarda kalan miktar, açıklama kısmına"mutemet adı" ve "avans iadesi"notu düşülerek

İ.T.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

Vakıflar Bankası - Maslak Şubesi

IBAN: TR39 0001 5001 5800 7296 1555 22 hesabına iade edilmelidir. 

Belgeler

 
Hakediş Raporu
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Muayene Raporu - Hizmet alımları
Muayene Raporu - Mal alımları