Doğrudan Temin için Gerekli Belgeler

ÖNEMLİ BİLGİ
*BAPSİS üzerinden başvurulan ve kabul edilen projelerin harcamaları bapsis.itu.edu.tr adresinden düzenlenmektedir. Diğer projeler için alımlar buradaki belgelerle devam etmektedir.

Piyasa fiyat araştırması sonucunda çıkan ortalama fiyatın

58.521,00 TL (Ellibinüçyüzellisekiz Türk Lirası) +KDV

den az olmasıve teklif verebilecek en az üç firmanın bulunması durumunda 2003/6554 sayılı kararnamenin 21. maddesi d bendi uyarınca doğrudan temin ile alım yapılabilir.