1. Aşama (Onay İçin Gerekli Belgeler)

Doğrudan temin için aşağıdaki belgelerden ikişer nüshadüzenlenmesi gerekmektedir..

A. Onay Belgesi: Mal ve hizmet alımında doldurulması gerekli olan matbu formdur. Onay belgesi doldurulur ve yürütücü tarafından imzalanır.

B. Talep Yazısı:Ekteki matbu formdur. (Lisansüstü ve AR-GE Projelerinde ekteki gibi farklıdır.)

C.Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı:Mal ve Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarakKDV hariçolmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile (piyasadan alınan tekliflerde) yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir.

D.VarsaMakine-Techizat Alımları İçin Teknik Şartname:Alınması düşünülen Makineninmarka ve model belirtilmeden en ince ayrıntısına kadar Teknik özelliklerinin belirtildiği ve teknik şartnameyi hazırlayan kişi tarafından imzalanan onay belgesi ile sunulması zorunlu olan bir belgedir. Ayrıca alınacak cihaz için garanti koşulları belirtilmelidir. Şartnamede isim imza olmalıdır.

E. Varsa Sarf Malzemeleri İçin Malzeme Listesi:Alınacak sarf malzemeleri, liste halinde bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

F. Varsa Hizmet Alımları İçin Hizmet Gerekçesi:Alınacak hizmetin özellikleri, hizmette aranan ve istenen özellikler bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

G. Teklif alınan 3 firmaya ait teklif belgeleri:3 ayrı firmadan alınmış teklif kağıdı da hazırlanan belgelere eklenmelidir. Proforma faturaların yabancı para cinsi olması durumunda "Fatura tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacaktır" ibaresi olmalıdır.

H.Satın Alınacak Ürünün tek kaynaktan temini durumunda, bu ürünün başka bir kaynaktan temin edilemediğine dair proje yürütücüsü tarafından bir gerekçe yazılmalıdır, bu durumda piyasa fiyat araştırma tutanağı tek bir firma olarak hazırlanabilir.

NOT: Birbirinin devamı olup tek sayfaya sığmayan belgelerde ara sayfalarında imzalanmış olması gerekmektedir. 

Belgeler

 
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Ar-Ge Projeleri Talep Yazısı
Teknik Şartname Örneği
Doğrudan temin onay belgesi
Doktora Yüksek Lisans Projesi Talep Yazısı