2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)

Fatura
Tekliflerin Yabancı Para Birimi olması durumunda fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz alış kuru kullanılmalıdır.
Kurumumuz E-FATURA Mükellefi olmadığı için E-FATURA kabul edilememektedir. Bununla birlikte E-ARŞİV FATURASI  kabul edilmekle birlikte mutlak surette ön yüzünün kaşe ve imzalı olması gerekmektedir.

Vergi Borcu Sorgu Yazısı
Firma tarafından İnternet Vergi Dairesinden alınacak ve en erken fatura tarihinde olacaktır.

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı
Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağında yer alanbelge tarihi (Evrağın Sağ Üst Köşesine Yazılan Tarih)fatura tarihi ile aynı olmalıdır.

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağında istenilen onay tarihi ve onay sayısı BAP Biriminden öğrenilebilir yada Proje Yürütücüsü kendi portalındaki sayfadan görebilir.

Taşınır İşlem Fişi
Makine Teçhizat ve Sarf Malzeme satın almalarında düzenlenmesi gereken belgedir.
Mal ve Malzeme alımları faturaları fakülte Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine götürülüp onay alınacaktır.

Hakediş Raporu
Hizmet alımlarında düzenlenmesi gereken belgedir.
Firma tarafından kaşelenerek imzalalanması gerekemektedir.

NOT:
Faturaların "İTÜ Rektörlüğü Bilimsel AraştırmaProjeleri Birimi Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377" adına kesilmesi gerekmektedir.
Firmalara ödemenin zamanında yapılabilmesi için Faturada Banka ve Şube adı ile birlikte IBAN numaralarının da olması gerekmektedir.
1.000 TL ve üzeri Hizmet alımlarında 117 No.lu KDV genel Tebliği uyarınca KDV tevkifatı yapılması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT:

26.11.2016 tarihli, 29900 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik gereği Hizmet alımı dışındaki tüm alımlarda fakülte/enstitü ayniyat saymanından taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekmektedir.
 

Belgeler

 
Hakediş Formu
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Hizmet alımları
Muayene ve kabul Komisyonu Tutanağı-Mal alımları