imkanlar
02
Ağu 2017
2017 Yılında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

 2017 YILINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KAPSAMINDA DESTEKLENECEK OLAN PROJELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.


Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hakkında Bilgilendirme

Nis 5, 2017, 12:35
BAP birimimiz, üniversitemizin stratejileri doğrultusunda yenilenmiştir. Öncelikle, bu süre içinde gösterdiğiniz anlayıştan dolayı teşekkür ederiz. Yeni dönem vizyonumuz, ülkemizde toplum, bilim ve teknolojideki gelişmelere yön veren köklü yapımızın ve ilkelerimizin bir devamı olarak, araştırma faaliyetimizin geleceğe yönelik küresel ve ulusal hedefler doğrultusunda artmasına destek olacak BAP mekanizmasını güncel ve dinamik tutmaktır. Bu dinamik yapı, başta Ar-Ge’yi ve inovasyonu, bilgi ve değer üretimini çoğaltmaya, araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası alandaki varlığını ve başarılarını artırmaya, daha geniş kapsamlı projelerde yer almaları için sağlam bir zeminde iyi bir başlangıç oluşturmaya, bunları gerçekleştirebilmek içinse kaynakların etkin kullanımına odaklanmıştır. BAP birimimiz bu kapsamda, sistematik ve eş zamanlı bir çalışmayı birlikte sürdürebileceğimiz, proje başvuru ve yürütme süreçlerinde kolaylık sağlayacak biçim ve içeriğe dair yenilikler sayesinde, siz değerli hocalarımızın desteğiyle hizmete sunulmaktadır.

BAP başvurularının değerlendirilmesinde proje içeriğinin yanında, yürütücünün akademik performansı da dikkate alınacaktır. Performansa dayalı bu sistem yoluyla, hedeflenen Ar-Ge çıktılarını sağlayacak bir fon sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda proje tipleri aşağıda tanımlanmıştır:

• Güdümlü/Öncelikli Alan Araştırma Projeleri: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği öncelikli alanlar dikkate alınarak komisyon tarafından önerilip, Rektör tarafından uygun görülen öncelikli alanlarda, diğer destek programlarına göre daha yüksek bütçelerle desteklenen projelerdir. Bu kapsamdaki projelerin en az iki merkezli ve çok disiplinli olması tercih nedenidir. Bu proje tipine daha önce TÜBİTAK 1001,1003, AB ve benzer nitelikte en az bir projeyi başarılı şekilde sonuçlandırmış araştırmacılarımız başvurabilecektir. Bu proje kapsamında makine-teçhizat, sarf malzeme, hizmet alımları, arazi çalışmaları ve konferans katılım desteği sağlanacaktır.

• Genel Araştırma Projeleri: İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bireysel veya disiplinlerarası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bu projeler kapsamında makine-teçhizat, sarf malzeme, hizmet alımları, arazi çalışmaları ve konferans katılım desteği sağlanacaktır.

• Lisansüstü Tez Projeleri: Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanı olan öğretim üyesinin öğrencileri ile yürüttüğü araştırma projeleridir. Bu proje kapsamında makine-teçhizat, sarf malzeme, hizmet alımları, arazi çalışmaları ve sadece “araştırma görevlisi” olan tez öğrencileri için konferans katılım desteği sağlanacaktır.

• Tamamlayıcı Destek Projeleri: Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanarak başlatılmış olan ve üniversitemiz mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araştırma projelerinin katma değer yaratma potansiyelinin artırılmasına yönelik projelerdir. Bu proje tipi, devam eden bir projenin kendi bütçesi içindeki eksiklerin giderilmesinden ziyade, proje etkilerinin yükseltilerek sonuçlandırılmasına yöneliktir. 

• Araştırma Başlangıç Destek Projeleri: Son bir yıl içinde üniversitemize “yardımcı doçent” olarak atanan öğretim üyelerimize verilen araştırma başlangıç desteğidir. Bu proje kapsamında makine-teçhizat, sarf malzeme, hizmet alımları, arazi çalışmaları ve konferans katılım desteği sağlanacaktır.

• Uluslararası Araştırma İş Birliği Projeleri (Link-2): Üniversitemiz mensubu araştırmacıların uluslararası düzeyde tanınmış ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde veya araştırma merkezlerinde ilgili kuruluşlardan araştırmacılarla iş birliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir. Bu proje kapsamında aylık 1500$ dolar ve gidiş-dönüş yol masrafları karşılanmaktadır. Proje desteği 3 aya kadar verilmektedir.

Yukarıda tanımlanan proje tipleri için başvuru sisteminin Mayıs ayı içerisinde açılması planlanmaktadır.

İTÜ Rektörlüğü