İTÜ APS

 

İTÜ ALTYAPI PAYLAŞIM SİSTEMİ


     İTÜ Altyapı Paylaşım Sistemi (İTÜAPS) sayesinde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen projeleri olan araştırıcılar, İTÜ bünyesinde bulunan Araştırma Merkezleri, Laboratuvarlar ve Atölyelerdeki analizlerini/işlerini özel olarak belirlenen fiyat listelerine göre yaptırabileceklerdir. Yapılan hizmetin karşılığı olan tutar proje bütçesinden düşülecektir. Araştırma Merkezleri, Laboratuvarlar ve Atölyelere de verdikleri hizmet karşılığı alınan bedel ile altyapılarını geliştirmek için destek sağlanacaktır.  Bu sistem marifetiyle sıklıkla karşılaşılan iş gücü ve maddi kayıplar ortadan kaldırılmış ve bütçeler etkin bir şekilde kullanılmış olacaktır. 

        İTÜAPS’ın sunmuş olduğu bu yenilikle İTÜ’lü araştırmacılar hem sisteme dâhil olan Araştırma Merkezleri, Laboratuvarlar ve Atölyelerin imkânlarından %50’inin üzerinde bir indirimden faydalanacak hem de İTÜ’nün laboratuvar ve altyapı imkânlarını daha etkin bir şekilde kullanmış olacaklardır. İTÜ bünyesindeki diğer Araştırma Merkezleri, Laboratuvarlar ve Atölyelerin de süreç içerisinde sisteme entegre edilmesi ile, üniversitemizdeki araştırma sinerjisinin artırılması ve laboratuvar altyapımızın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

        Sisteme dahil olmak isteyenler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine verdikleri hizmetler ve bedellerini de içeren bir üst yazı ile başvurmaları gerekmektedir.Belgeler
Ödenek Aktarma Formu
Fiyat Listesi